Tháng 12 lại về trong không khí se lạnh, hanh hao của nhưng lòng người lại đầm ấm lạ lùng. Không có gì lạ hết, bởi lẽ với toàn thể đội viên trường THCS Nguyễn Hiền, thhasng 12 là một thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hướng tới chủ điểm "Uống nước nhớ nguồn", các bạn đội  viên đều khắc sâu ...