Saturday, 25/06/2022 - 15:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN - CHƯ TY - ĐỨC CƠ - GIA LAI

Hướng dẫn một vài thao tác trên Cơ sở dữ liệu ngành

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH

 

I. Địa chỉ truy cập: http://truong.csdl.moet.gov.vn

II. Đăng nhập vào hệ thống:

1. Tên đăng nhập: là họ tên, không dấu và không cách. VD: Dương Thị Ánh Hồng có tên đăng nhập là: duonghong

2. Cách đăng nhập:

* TÀI KHOẢN CỦA BẠN

- Nhập tên đăng nhập vào ô đầu tiên

- Nhập mật khẩu vào ô thứ hai

* THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Chọn tỉnh: Gia Lai

- Chọn cấp: Trung học cơ sở

- Chọn phòng giáo dục huyện: Đức Cơ

- Chọn trường: Trường THCS Nguyễn Hiền

- Nhập mã chữ màu đen ở bên phải (chữ in hoa)

* Tích chọn lưu thông tin đơn vị đăng nhập

* Nháy chọn "Đăng nhập"

(Như hình dưới đây)

* Sau khi đăng nhập cần phải đổi lại mật khẩu, cập nhật tên, số điện thoại và chọn "Cập nhật". Sau đó đăng nhập tương tự lại một lần nữa theo mật khẩu mình vừa tạo.

III. Nhiệm vụ cần thực hiện trên hệ thống:

1. Nhập và chỉnh sửa hồ sơ nhân sự:

- Cách mở hồ sơ cá nhân: 3. Nhân sự/3.1. Hồ sơ nhân sự/3.1.1. Nhập hồ sơ nhân sự

- Chọn sửa hồ sơ nhân sự: Bấm vào hình bút hình ở cột sửa 

- Sửa hồ sơ: 

+ Những ô có màu đỏ là ô bắt buộc phải điền (Nếu phần nào chưa đúng thông tin cá nhân của mình thì chỉnh sửa lại)

+ Các phần phải điền đầy đủ các thông tin: Vị trí việc làm - phụ cấp - đào tạo bồi dưỡng - đánh giá, phân loại cũng tương tự.

- Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa chọn "Ghi" để lưu lại.

2. Nhập và chỉnh sửa hồ sơ học sinh của lớp chủ nhiệm:

- Mở hồ sơ học sinh: 4. Học sinh/4.1. Hồ sơ học sinh/4.1.1. Nhập hồ sơ học sinh

- Chọn thêm mới học sinh: Bấm vào nút "Thêm mới". Những thông tin có màu đỏ đều phải nhập đủ đồng thời bên dưới có phần "Thông tin cá nhân" và "Thông tin liên hệ, gia đình" cũng phải nhập đủ những thông tin cần thiết giống như bên SMAS. Sau khi hoàn thành xong chọn "Ghi và thêm" để thêm học sinh và lưu lại.

- Chọn sửa hồ sơ học sinh: Bấm vào hình bút chì ở cột "Sửa" vào tên học sinh muốn sửa

- Sửa hồ sơ học sinh: Những thông tin có màu đỏ đều phải nhập đủ đồng thời bên dưới có phần "Thông tin cá nhân" và "Thông tin liên hệ, gia đình" cũng phải nhập đủ những thông tin cần thiết giống như bên SMAS. Sau khi hoàn thành xong chọn "Ghi" để lưu lại.

3. Nhập điểm bộ môn:

- Mở chức năng nhập điểm: 4. Học sinh/4.3. Kết quả học tập rèn luyện/4.3.1. Nhập tổng kết kết quả học tập

- Đối với GVBM: Chọn bộ môn giảng dạy và nhập điểm. Sau đó bấm "Cập nhật" để lưu lại.

- Đối với GVCN: thực hiện nhập "Kết quả xếp loại và DH thi đua" tương tự (Danh hiệu chỉ cần bấm "G" cho HS giỏi và "T" cho HS tiên tiến). Sau đó bấm "Cập nhật" để lưu lại.

4. Nhập tốt nghiệp THCS:

- Mở nhập tốt nghiệp THCS: 4. Học sinh/4.5. Tốt nghiệp THCS

 

 

- Lựa chọn một trong hai nội dung để thực hiện.

Bài tin liên quan